Selamat Datang Ke SK Pegoh Blogspot.Com

HEBAHAN

> Selamat Menyambut Maulidur Rasul
"Persefahaman Asas Perpaduan Ummah"
> 6 Februari 2012 -Cuti Sempena Maulidul Rasul.
> 13 Februari 2012 ,2.30 petang, Bilik Sains -Taklimat Profesional Guru-Guru SK Pegoh Kali ke-2.
>Agenda:
1. Celik Minda.
2. Taklimat Oleh Pn Norfaizah Ahmad,Guru Cemerlang SK Bukit Beringin Masjid Tanah, Melaka.
Tajuk- Pentaksiran Berasaskan Sekolah.


28 January 2009

Berkhemah Semai Nilai-Nilai Murni Di Jiwa Murid.
HASRAT negara ialah melahirkan modal insan yang berketerampilan unggul dan berkeperibadian sahsiah terpuji dan ia dicernakan secara bersistematik dan bersepadu dalam sistem pendidikan negara berpaksikan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
Maka, berpandukan kepada hasrat dan kehendak FPK itu, kegiatan kokurikulum dijadikan satu platform terbaik untuk menjana modal insan bertaraf unggul dan mulia, pelajar yang berintelektual tinggi, di samping memiliki sahsiah diri yang murni menjadi hasrat dan cita-cita negara menjelang 2020 sebagai sebuah negara maju sebagaimana terdapat dalam gagasan besar negara iaitu Wawasan 2020.
Sebenarnya dasar dan pendidikan kokurikulum di sekolah bukanlah suatu perkara yang baru.Ini kerana prgram aktiviti kokurikulum diadakan sejak awal sistem pendidikan formal itu diperkenalkan .
Hanya penekanan dan sistem pelaksanaan sahaja yang berbeza kerana pada masa kini Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memberi fokus khusus dalam aspek kokurikulum itu.
Aktiviti kokurikulum bermula pada 2006 dijadikan sebahagian daripada penilaian prestasi dan menjadi prasyarat untuk memasuki pusat pengajian tinggi awam. Menyentuh mengenai pentingnya pembentukan nilai diri yang baik, maka sekolah adalah wadah utama dalam merealisasikan matlamat itu. Salah satu pendekatan yang boleh dan amat efektif ialah melalui aktiviti kokurikulum. (Sumber: Harian Metro)


No comments: